Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Ikonostas Podlaski

Data publikacji: 19.05.2011, 10:33 / data wydarzenia: 14.01.2009

Wystawa jest owocem osobistych pasji członków Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej, którzy dostrzegają i cenią wielowątkowość polskiej kultury, a także mistyczne piękno religijności prawosławnej. Zdjęcia powstawały na przestrzeni roku 2008, począwszy od rejestracji Święta Jordanu nad rzeką Supraśl w Gródku, czyli pamiątki Teofanii, a uzupełniły je rejestracje podczas pobytów w ośrodkach kultu prawosławia na Podlasiu: Grabarce, Jabłecznej i Koterce.
Tematyką przedstawianych zdjęć jest szeroko pojęta dokumentacja zjawisk etnograficznych, prezentacji archaicznej obrzędowości ludowej i religijnej, której nie wyrugował z ludzkiego życia tzw. postęp cywilizacyjny. W podlaskich klimatach prawosławnej gorliwości, kultywowaniu tradycji ojców, żywej religijności codziennej, uwidacznia się głębszy sens ludzkiego życia, jego dostojeństwo i wartość, pomimo że nie towarzyszy temu materialny dostatek. Zdjęcia przedstawiają także mistyczny charakter religijności prawosławnej, żarliwość wyznawców podczas pielgrzymek i ceremonii religijnych, piękno sztuki sakralnej i niezmienną od lat obrzędowość.
Autorami wystawy są członkowie GTTF, będący równocześnie pomysłodawcami
i inicjatorami całości przedsięwzięcia, a także goście zaproszeni, czyli fotograficy gdańscy
i wybitni fotograficy polscy.
Wystawie fotograficznej „Ikonostas Podlaski” towarzyszyć będzie multimedialny pokaz wystroju wnętrza soboru św. Trójcy w Hajnówce, gdzie corocznie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, a także ekspozycja albumów i książek o tematyce prawosławnej.
W przygotowanie wystawy istotny wkład mają następujące osoby:
- Ksiądz Arkadiusz Zielepucha, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja
w Gdańsku i kapelan Wojska Polskiego,
- dr Helena Głogowska, politolog, wykładowczyni w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu Białostockiego,
- Elżbieta Przybył, adiunkt w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
- Wojciech Kostiuk, malarz i grafik, absolwent PWSSP w Gdańsku.
Patronat medialny nad wystawą obejmie Radio Gdańsk.
Galeria zdjęć

Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Fabryka Sztuk
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
W Międzynarodowym Dniu Muzeów, czyli 18 maja, ponownie otwieramy przestrzenie wystawiennicze. Jednoc...
Wystawy
Interdyscyplinarna wystawa!
Aktualności
Tym kim dla odzyskania przez Polskę nieodległości był Józef Piłsudski, tym dla nas, Pomorzan, jest g...
Aktualności
Kartki okolicznościowe na Dzień Matki - to nasz filmik instruktażowy.
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006