Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
9. Pchli Targ - program i komunikaty

Data publikacji: 20.05.2019, 18:13

Zapraszamy 2 czerwca 2019 r. w godz. 10.00-17.00 na dziewiątą edycję Pchlego Targu.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca tczewska Starówka tętni życiem za sprawą handlu pod chmurką. Z różnych stron Polski zjeżdżają wystawcy, którzy oferują starocia, książki i produkty handmade. Tczewianie również włączają się w to wydarzenie i wystawiają swe kramy.
Targowi różnorodności towarzyszą występy artystów ulicznych. W tym roku pojawi się kataryniarz, czarodziej i smok na szczudłach. Zostanie zorganizowana strefa aktywnej zabawy dla dzieci, a także będzie można spróbować swoich sił w lepieniu garnka z gliny na kole garncarskim. Z kolei na Skwerze Różanym usłyszymy klimatyczną muzykę.

Przypominamy, że każdy kto chce zostać wystawcą, do 29 maja może zgłosić się osobiście do Fabryki Sztuk lub wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, który wraz z regulaminem znajdziemy na:stronie internetowej Pchlego Targu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

PROGRAM:
10.00-17.00 – handel pod chmurką,
10.00-16.00 – strefa aktywnej zabawy dla dzieci, warsztaty cyrkowe,
10.00-16.00 – kataryniarz,
10.00-12.00, 14.00-16.00 – pokaz baniek mydlanych,
11.00-14.00 – czarodziej i smok na szczudłach,
11.00-16.00 – pokaz i warsztaty garncarstwa artystycznego,
12.00-15.30 – muzyka na żywo, wystąpi m.in.: Karol Pieczewski, Tczewska Formacja Szantowa, uczestnicy warsztatów wokalnych Centrum Kultury i Sztuki pod opieką Agaty Sowy

MIEJSCE: plac Hallera, ul. Mickiewicza, Krótka, Jarosława Dąbrowskiego (fragment), Stefana Kard. Wyszyńskiego (fragment - od ul. Skromnej na pl. Hallera) i Łazienna (fragment przy ul. J. Dąbrowskiego)

KOMUNIKATY ORGANIZATORA:
- 1 czerwca prosimy o nieparkowanie pojazdów na pl. Hallera i fragmencie ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego,
- 2 czerwca prosimy o nieparkowanie pojazdów w miejscu odbywania się imprezy,
- 2 czerwca nastąpi zmiana organizacji ruchu (m.in. całkowite wyłączenie z ruchu placu Hallera i innych ulic, gdzie odbywa się impreza),
- wystawcy mają prawo wjazdu samochodem w pobliżu swego miejsca wystawienniczego wyłącznie w celu rozładunku/załadunku towaru,
- przepraszamy mieszkańców za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

ORGANIZATOR: Fabryka Sztuk

PARTNERZY: Zakład Usług Komunalnych, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie


Szczegółowy regulamin dla uczestników (gości)
Pchlego Targu w Tczewie 2019

1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na placu Hallera, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak), ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej i fragmencie ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego i Łaziennej w Tczewie, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
2. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
• Osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
• Osób zachowujących się agresywnie.
3. Z obiektu - terenu zostaną usunięte osoby, które:
• zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
• pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
4. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w miejscu wydarzenia powinny:
• Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
• Unikać paniki;
• Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
• Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Program i regulamin imprezy będą umieszczane na punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z wyprzedzeniem na stronie www.pchlitarg.tczew.pl.
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Zestawienie naszych wirtualnych przedsięwzięć.
Aktualności
Przyjmujemy zgloszenia na warsztaty dla dzieci.
Aktualności
Wystawy
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006