Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Informacje związane z organizacją II Jarmarku Wielkanocnego

Data publikacji: 05.04.2019, 15:44

W związku z organizacją Jarmarku Wielkanocnego informujemy, że:
- wystawcy mają prawo wjazdu samochodem w pobliżu swego miejsca wystawienniczego wyłącznie w celu rozładunku/załadunku towaru,
- 6-7 kwietnia zostaną wyłączone z ruchu dwie zatoki parkingowe (vis a vis pl. Hallera 7-12 i 13-18) i dwie jezdnie na placu Hallera (vis a vis pl. Hallera 1-6 i 20-24),
- poniżej zamieszczamy regulamin dla gości jarmarku.

Szczegółowy regulamin dla uczestników (gości)
Jarmarku Wielkanocnego w Tczewie 2019


1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na placu Hallera, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak) i ul. Mickiewicza w Tczewie, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
2. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
• osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
• osób zachowujących się agresywnie.
3. Z obiektu - terenu zostaną usunięte osoby, które:
• zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
• pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
4. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w miejscu wydarzenia powinny:
• natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
• unikać paniki;
• stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Program i regulamin imprezy będą umieszczane na punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z wyprzedzeniem na stronie www.pchlitarg.tczew.pl.
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Tym kim dla odzyskania przez Polskę nieodległości był Józef Piłsudski, tym dla nas, Pomorzan, jest g...
Aktualności
Zestawienie naszych wirtualnych przedsięwzięć.
Zielone Świątki, rys. M.E. Andriolli, Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Warszawa 1900, źródło: polona.pl
Aktualności
O ludowych obchodach Zielonych Świątek.
Aktualności
Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom: tym mniejszym i tym troszkę starszym. Obyści...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006