Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Informacje związane z organizacją II Jarmarku Wielkanocnego

Data publikacji: 05.04.2019, 15:44

W związku z organizacją Jarmarku Wielkanocnego informujemy, że:
- wystawcy mają prawo wjazdu samochodem w pobliżu swego miejsca wystawienniczego wyłącznie w celu rozładunku/załadunku towaru,
- 6-7 kwietnia zostaną wyłączone z ruchu dwie zatoki parkingowe (vis a vis pl. Hallera 7-12 i 13-18) i dwie jezdnie na placu Hallera (vis a vis pl. Hallera 1-6 i 20-24),
- poniżej zamieszczamy regulamin dla gości jarmarku.

Szczegółowy regulamin dla uczestników (gości)
Jarmarku Wielkanocnego w Tczewie 2019


1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na placu Hallera, ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak) i ul. Mickiewicza w Tczewie, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
2. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
• osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
• osób zachowujących się agresywnie.
3. Z obiektu - terenu zostaną usunięte osoby, które:
• zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
• pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
4. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w miejscu wydarzenia powinny:
• natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
• unikać paniki;
• stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Program i regulamin imprezy będą umieszczane na punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z wyprzedzeniem na stronie www.pchlitarg.tczew.pl.
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
W Międzynarodowym Dniu Muzeów, czyli 18 maja, ponownie otwieramy przestrzenie wystawiennicze. Jedn...
Aktualności
Zestawienie naszych wirtualnych przedsięwzięć.
Wystawy
Aktualności
Przyjmujemy zgloszenia na warsztaty dla dzieci.
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006