Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Majówka z historią - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Data publikacji: 01.05.2020, 18:09

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej


(fot. Adam Gołębiewski)
Flaga jako przedmiot to oczywiście płat tkaniny określonego kształtu i barwy, który jest zamocowany na drzewcu. Jednak w sensie emocjonalnym jest niezwykle ważna i istotna dla każdego społeczeństwa. Jest poważana, skupia wokół siebie dany naród, to symbol jego trwania i niepodległości. W każdy drugi dzień maja, od 2004 roku, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza flaga złożona jest z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Kolorystyka ta jest oparta na barwach Godła Polski - górny pas oznacza białego orła, natomiast dolny - czerwone pole tarczy herbowej. Według heraldyki, czyli nauki zajmującej się badaniem i rozwojem oraz znaczeniem herbów, kolor biały oznacza czystość, lojalność, pokorę i szlachetność. Czerwony natomiast jest symbolem miłości, dzielności, żarliwości i poświęcenia.

Herb Korony Królestwa Polskiego, czyli Orzeł Biały na czerwonym polu tarczy bywał wspólny lub podobny już dla Piastów małopolskich, wielkopolskich czy mazowieckich. Barwy narodowe zostały uregulowane 7 lutego 1831 roku w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego. Na masową skalę biało-czerwone flagi pojawiły się podczas manifestacji patriotycznej w 1916 roku, która odbyła w 125. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w okupowanej wówczas przez Niemców Warszawie. W 1919 roku, już po odzyskaniu niepodległości, Sejm zatwierdził wzór flagi państwowej w wersji biało-czerwonej. Ustalono wówczas proporcje szerokości do długości - 5:8. Gdy te wartości są inne lub gdy flaga ma nieregularne zestawienie barw to wówczas mówimy, że są to barwy narodowe. W 20-leciu międzywojennym, równocześnie z flagą państwową, funkcjonował znak w postaci czerwonego płata z Orłem Białym w centrum. Była to Chorągiew Rzeczypospolitej, która przysługiwała Naczelnikowi Państwa, a następnie Prezydentowi Rzeczypospolitej. W 1927 roku zmieniono wizerunek orła, a na płacie dodano okalający flagę wężyk generalski i galony. Dziś flaga ta przysługuje wyłącznie Prezydentowi RP jako zwierzchnikowi sił zbrojnych. Ustawa z 1919 roku wprowadziła również flagę biało-czerwoną z herbem państwa, to znaczy białym orłem na czerwonym tle. Jest on umieszczany na środku górnego białego pasa. Zgodnie z przyjętymi zasadami, na lądzie flaga taka przysługuje jedynie poselstwom i konsulatom, na morzu zaś nazywana jest banderą.

Współcześnie nasze barwy narodowe chroni prawo. Zgodnie z Konstytucją fladze państwowej należny jest szacunek, co oznacza, że zawsze powinna być zadbana. Najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenia na drzewcu bądź maszcie. Na terenie naszego kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

Warto również dodać, że 2 maja wraz z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Radosław Wiecki
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Zestawienie naszych wirtualnych przedsięwzięć.
Wystawy
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006