Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
widowisko plenerowe "To już sto lat - Chwała Hallerczykom"

Data publikacji: 16.01.2020, 17:28

Już niedługo zbliża się setna rocznica ważnego wydarzenia – powrotu Tczewa do Polski po wielu latach zaboru pruskiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego, czyli głównego układu pokojowego kończącego pierwszą wojnę światową, Pomorze wróciło do Macierzy. Symbolicznego przyłączenia ziem dokonywali żołnierze Frontu Pomorskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Mieszkańcy terenów znajdujących się dotychczas pod zaborem pruskim owacyjnie i entuzjastycznie witali polskich żołnierzy. W Tczewie uroczystości odbyły się 30 stycznia 1920 roku. Z kolei sam generał przebywał w mieście 4 lutego.
Chcąc uczcić ten historyczny fakt, niezwykle ważny dla Tczewa, Pomorza i całej Polski, Samorząd Miasta Tczewa wspólnie z Fabryką Sztuk postanowił zorganizować wydarzenie plenerowe pn. „To już 100 lat – Chwała Hallerczykom”, które odbędzie się 30 stycznia 2020 roku. Początek o godz. 16.00 na placu Marsz. J. Piłsudskiego 1. To żywa lekcja historii, podczas której chcemy pokazać moment przybycia Hallerczyków do Tczewa. Następnie rekonstruktorzy, aktorzy i inni uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami Tczewa na plac Hallera, gdzie czeka kolejna atrakcja – piknik żołnierski. W programie m.in.: pokaz musztry, ćwiczenia piechotne dla publiczności, żołnierska strawa. Po pikniku odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej.

W związku z teatrem historycznym należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu oraz utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Program obchodów stulecia powrotu Tczewa do Polski obejmuje ponadto organizację wystaw, konkursów i wydarzeń sportowych. Tradycyjnie w tczewskiej Farze zostanie odprawiona msza święta.

KOMUNIKAT O ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
30.01
godz. 15.50-17.00 – utrudnienia w komunikacji miejskiej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu: ul. 30 Stycznia (od Fabryki Sztuk)* do placu Marsz. Piłsudskiego*, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Kościuszki, ul. Jarosława Dąbrowskiego*, ul. Krótka*
cały dzień – plac Hallera (prosimy o nieparkowanie aut)
* całkowite wyłączenie z ruchu

PROGRAM
• od 20.01 – arkady w Parku Kopernika – wystawa Fabryki Sztuk pt. „Generał Józef Haller i Błękitna Armia”
• do 21.01 – konkurs literacki Miejskiej Biblioteki Publicznej pt. „Tczew 1918-1920 – Droga do Niepodległej” regulamin konkursu
• 25.01 godz. 9.00, Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II – biało-niebieski parkrun „Wszyscy jesteśmy Hallerczykami”
• 26.01 godz. 12.30, Fara św. Krzyża – Msza Święta w intencji Miasta i jego Mieszkańców,
• do 29.01 – zgłoszenia na konkurs Fabryki Sztuk na strój retro. Do wygrania voucher dla 2 osób na weekendowy pobyt w hotelu Zamek Gniew.
• 29.01-6.02 – ul. Jarosława Dąbrowskiego (deptak) – wystawa IPN pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”
• 30.01 – Dzień Tczewa
godz. 16.00, plac Marsz. J. Piłsudskiego – teatr historyczny „To już 100 lat – Chwała Hallerczykom”
ok. godz. 16.45, plac Hallera – piknik żołnierski
godz. 18.00, Centrum Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10 – uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Szczegółowy regulamin dla uczestników (gości)
wydarzenie plenerowe
„To już sto lat – Chwała Hallerczykom”

30.01.2020
1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na jej terenie, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
2. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
• Osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, np. kominiarki;
• Osób zachowujących się agresywnie.
3. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
• zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
• pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
4. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w miejscu wydarzenia powinny:
• Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
• Unikać paniki;
• Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
• Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
• Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
8. Program i regulamin imprezy będą umieszczane w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z wyprzedzeniem na stronie www.fabrykasztuk.tczew.pl
Galeria zdjęć

Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Aktualności
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
Aktualności
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006