Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
VII Festiwal Twórczości Kociewskiej 2014

Data publikacji: 20.05.2014, 15:45

VII Festiwal Twórczości Kociewskiej
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
Organizator - koordynator
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
Współorganizatorzy
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
Fabryka Sztuk w Tczewie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim


Cele
 Budowanie tożsamości regionalnej poprzez przybliżenie twórczości kociewskich regionalistów.
 Upowszechnianie wiedzy o regionie i dokonywanie jego promocji.
 Wyrabianie szacunku i przywiązania do „małej ojczyzny”.
 Podnoszenie kultury żywego słowa.
 Inspirowanie i promowanie własnej twórczości uczestników konkursu.
 Kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury.
 Upowszechnianie integracji mieszkańców Kociewia.

Adresaci
Festiwal adresowany jest do mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym do placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.
IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

Kategorie konkursowe
1. recytacje poezji i prozy
2. inscenizacje
3. programy słowno-muzyczne
4. juwenilia literackie (utwory młodych literatów)
5. prace plastyczne
Terminy imprezy
23 października 2014 r. godz. 9.00 - eliminacje rejonowe w Tczewie i Starogardzie Gd. w kategorii recytacje
19 listopada 2014 r. godz. 9.00 - wernisaż prac plastycznych oraz prezentacja juweniliów literackich
19 listopada 2014 r. godz. 10.00 - eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne)
19 listopada 2014 r. godz. 10.00 - eliminacje finałowe festiwalu w kategorii recytacje
20 listopada 2014 r. godz. 10.00 - finał Festiwalu – prezentacja laureatów.

Szczegółowy program
Czwartek 23 października 2014 r.
Godz. 9.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, Tczew ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje dla uczestników miasta i powiatu tczewskiego w podziale na 2 grupy:
• dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych (oddzielnie dla klas I – III i IV - VI)
• dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji.

Czwartek 23 października 2014 r.
Godz. 9.00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Starogard Gdański ul. Gen. Władysława Sikorskiego 26
Eliminacje rejonowe w kategorii recytacje dla uczestników z miasta i powiatu starogardzkiego w podziale na 2 grupy:
• dla przedszkoli i uczniów szkół podstawowych (oddzielnie dla klas I – III i IV - VI)
• dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w grupach po zakończeniu eliminacji.


Środa 19 listopada 2014 r.
Godz. 9.00
Fabryka Sztuk, Tczew ul. 30 Stycznia 4
Wernisaż prac plastycznych, prezentacja juweniliów literackich oraz wręczenie dyplomów i upominków zwycięzcom.

Środa 19 listopada 2014 r.
Godz. 10.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, Tczew ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
Eliminacje finałowe w kategorii recytacje, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.

Środa 19 listopada 2014 r.
Godz. 10.00
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul. Wyszyńskiego 10
Eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne), ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.

Czwartek 20 listopada 2014 r.
Godz. 10.00
Centrum Kultury i Sztuki, Tczew ul. Wyszyńskiego 10
Koncert finałowy
• prezentacja laureatów
• koncert zespołu folklorystycznego
• poczęstunek.


Terminy nadsyłania zgłoszeń na Festiwal
do 06.10.2014 r. - na eliminacje rejonowe w kategorii recytacje
do 17.10.2014 r. – na pozostałe: programy sceniczne i juwenilia literackie
Wszystkie zgłoszenia należy przesłać na adres biura konkursowego w Centrum Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew, tel./fax 58 531 07 07, 58 531 04 64,
e-mail: akruszynska@ckis.tczew.pl

Termin nadsyłania prac plastycznych
do 17.10.2014 r. na adres współorganizatora: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4,
83-110 Tczew, tel. 58 530 44 81, e-mail: fabryka@fabrykasztuk.tczew.pl

Założenia regulaminowe
KATEGORIA: RECYTACJE POEZJI I PROZY
1. W tegorocznej edycji Festiwalu eliminacje w kategorii recytacje odbędą się 2 stopniowo; równolegle w Tczewie i Starogardzie Gdańskim. Jednak zgłoszenia do uczestnictwa należy przesyłać wyłącznie do biura konkursowego w CKiS w Tczewie. Zwycięzcy wyłonieni podczas tych eliminacji oraz Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. Poeci na Kociewiu w Świeciu uczestniczą w eliminacjach finałowych w MBP w Tczewie (19 listopada).
Laureaci etapu finałowego-regionalnego zaprezentują się podczas koncertu finałowego (20 listopada).
2. Każda placówka typuje maksymalnie 3 uczestników do poszczególnych kategorii wiekowych: przedszkoli, szkół podstawowych klas I-III, szkół podstawowych klas IV – VI, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
3. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment wybranej przez siebie prozy. Wyboru wiersza i utworu można dokonać wyłącznie spośród kociewskich regionalistów. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
4. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze recytowanego tekstu (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).
6. Kryteria oceny:
• dobór repertuaru (dostosowany do możliwości uczestnika)
• interpretacja tekstu
• kultura słowa (dykcja, emisja głosu – tempo recytacji, intonacja, akcentowanie)
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
KATEGORIA: PROGRAMY SŁOWNO – MUZYCZNE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut (z montażem i demontażem)
2. Zespół wykonawców nie powinien liczyć więcej niż 10 osób.
3. W programie należy prezentować twórczość tylko kociewskich regionalistów. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno - instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
5. Dopuszcza się użycie rekwizytów.
6. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
7. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą
warunków technicznych.
KATEGORIA: INSCENIZACJE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut (z montażem i demontażem)
2. Zespół wykonawców nie powinien liczyć więcej niż 10 osób.
3. W programie należy prezentować twórczość wyłącznie kociewskich regionalistów. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
4. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą warunków technicznych.
KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE
1. Każdy uczestnik przygotowuje własny jeden wiersz lub małą formę prozatorską, nieprzekraczającą 2 str. maszynopisu - czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 (w trzech egzemplarzach), który należy opatrzyć godłem słownym lub cyfrowym.
2. Temat utworu powinien dotyczyć wyłącznie regionu Kociewia (miejscowości położonej na Kociewiu).
3. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć 4 egzemplarze tekstu w formie papierowej i na nośniku CD.
5. Autorzy juweniliów literackich nadesłanych na festiwal wyrażają pisemną zgodę na ewentualne publikowanie swych prac.
PRACE PLASTYCZNE
1. Tematyka pracy musi dotyczyć ilustracji utworu wyłącznie kociewskiego regionalisty wybranego przez uczestnika.
2. Prace plastyczne, wykonane w dowolnym formacie, winny być oznaczone dowolnym godłem słownym lub cyfrowym, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić kartę zgłoszenia – Załącznik nr 5. Placówka typuje maksymalnie 3 prace.
3. Prace nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Organizatorzy mają jednak prawo do nieodpłatnego ich publikowania.


Informacje dodatkowe
1. Dla uczestników z Powiatu Starogardzkiego w trzecim tygodniu września odbędą się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim warsztaty recytatorsko - sceniczne. Zgłoszenia udziału w warsztatach należy składać do 12.09. bezpośrednio do OPP w Starogardzie Gdańskim - telefonicznie (58 5613326) lub e-mailem (opp@oppstarogard.pl)
2. Dla uczestników z Powiatu Tczewskiego warsztaty recytatorskie odbędą się w CKiS w Tczewie w dniu 20.10.2014 r. zaś warsztaty sceniczne – też w CKiS w Tczewie - 04.11.2014 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału pod tel. 58 531-07-07 do dnia 6.10.2014 r. lub emailem akruszynska@ckis.tczew.pl
3. Warsztaty literackie dla autorów juweniliów literackich odbędą się w czwartym tygodniu września Fabryce Sztuk w Tczewie i w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Zgłoszenia należy przekazywać telefonicznie lub emailem do dn. 12. 09. do Biura konkursowego w CKiS - akruszynska@ckis.tczew.pl tel. 58 531 07 07 lub w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim - opp@oppstarogard.pl tel. 58 5613326.
4. Laureaci eliminacji rejonowych i finałowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś placówka i pozostali uczestnicy eliminacji rejonowych i finałowych - dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
5. Lista nagrodzonych autorów juweniliów literackich i prac plastycznych ukaże się na stronach internetowych www.tmzt.tczew.pl www.mbp.tczew.pl www.fabrykasztuk.tczew.pl, www.oppstarogard.pl do 10.11.2014
6. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych do udziału w Festiwalu. Druk zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych www.tmzt.tczew.pl, www.mbp.tczew.pl, www.oppstarogard.pl
7. Do konkursu, we wszystkich kategoriach, zgłoszone mogą być wyłącznie prace, programy, utwory własne dotychczas nieprezentowane w poprzednich edycjach.
8. Do uczestników i ich szkół nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na eliminacje i finał konkursu. Jedynie laureaci, którzy wystąpią w gali finałowej zaproszeni zostaną pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9. Wszelkie zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
10. Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób.
11. Wszelkich informacji udzielają:
- Eleonora Lewandowska, prezes TMZT tel. 601 685 363,
e-mail: eleonoralew@wp.pl
- Anna Kruszyńska – CKiS tel. 58-531-07-07
e-mail akruszynska@ckis.tczew.pl
12. Informacje o Festiwalu znajdują się w internecie na stronach www.wrotatczewa.pl oraz www.tmzt.tczew.pl, www.mbp.tczew.pl, www.fabrykasztuk.tczew.pl, www.oppstarogard.pl, www.ckis.tczew.pl
13. Organizator może przekazywać informacje nt. festiwalu drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania od uczestnika bezbłędnie napisanego adresu e-mail.
14. Uczestnik i jego prawny opiekun, przesyłając podpisaną kartę zgłoszeń, wyraża zgodę na wykorzystanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji i promocji całego przedsięwzięcia a także na opublikowanie wizerunku i materiałów autorskich.

Komunikat organizatora Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego

1. Przypominamy o możliwości zgłaszania do biura festiwalowego kandydatów na:
- warsztaty recytatorskie, które odbędą się w CKiS w Tczewie 18 października (sobota) od godz. 12:00 oraz 20 października (poniedziałek) od godz. 9:00
- warsztaty sceniczne, które odbędą się w CKiS w Tczewie 4 listopada (wtorek) od godz. 14:00
2. W tegorocznej edycji dopuszcza się przekroczenie liczby 10 osób w zespole wykonawców programów scenicznych.

Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Aktualności
W Międzynarodowym Dniu Muzeów, czyli 18 maja, ponownie otwieramy przestrzenie wystawiennicze. Jedn...
Aktualności
Zestawienie naszych wirtualnych przedsięwzięć.
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
Czwarta wystawa o historii ulic już dostępna w otwartej przestrzeni publicznej.
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006