Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
wystawa Karoliny Jarosławskiej "W Głębi"

Data publikacji: 23.08.2018, 16:54

Zapraszamy na wystawę Karoliny Jarosławskiej „W Głębi”. Wernisaż odbędzie się 6 września 2018 r. o godz. 18.00.

Karolina Jarosławska (ur. 1977 r. w Białymstoku), w 2001 r. ukończyła Uniwersytet Gdański, w 2007 r. Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom z malarstwa pod kierunkiem H. Cześnika). Główną dziedziną sztuki, którą zajmuje się jest malarstwo. Od 2008 r. współtworzyła grupę Painthouse, z którą w 2010 r. założyła Stowarzyszenie Hokuspokus. W 2012 r. stworzyła przestrzeń twórczą 81Stopni, gdzie wraz z innymi artystami organizuje wystawy, prowadzi działalność edukacyjną.

Wystawa będzie czynna do 5 października 2018 r.

Gdzie zaczyna się las? W którym miejscu kończy się wodospad? O czym myślimy, kiedy mówimy: las, morze, wodospad? O elan vital - życiodajnej sile? O dynamicznym układzie przyrody? Czy też o tej fali, która właśnie obmyła pianą nasze stopy, o tym drzewie, w którego cieniu chronimy się przed skwarem sierpniowego popołudnia? Nazywając to przyrodą mówimy wszystko za pomocą jednego słowa, czy też tym jednym słowem wszystko zniekształcamy?
Obrazy zebrane na wystawie pod wspólnym tytułem „W Głębi” syntetyzują te zapytania nie pretendując do dania na nie ostatecznych odpowiedzi. Zwracają się do świata natury jako uniwersalnego, ale i podlegającego nieustannej zmianie, rezerwuaru znaczeń.
Obrazy Karoliny Jarosławskiej wyrażają wizualną poetykę życiodajnego humanizmu; postulują witalizm i entuzjazm jako możliwą pozytywną odpowiedź na domniemany kryzys sztuki. Za pomocą oszczędnych środków: monochromatycznej barwy, płaszczyzny koloru, faktury i detalu wyrywają z quasi-oczywistości przedstawienia przyrody, rozumiane jako idealistyczne czy naturalistyczne, i przekształcają je w konkretne doznania. Doznania te, które są jednocześnie osobiste i uniwersalne, za pomocą bezpośredniości wyrażenia pozwalają przezwyciężyć sztuczność języka. Kiedy znika konieczność nadawania nazw rzeczom i światu pojawia się możliwość ich odczuwania: spokój, pragnienie, smutek i radość zatrzymują widza i rozmywają granicę między przedstawieniem i rzeczywistością, między tym, co doświadczone, a tym, co wyobrażone. W konsekwencji doprowadzają do przekierunkowania pragnienia jako dążenia indywidualistycznego w stronę nieustającego i wspólnotowego zdarzania się.
Wystawa „W Głębi” pokazuje fakturowe, monochromatyczne płótna Karoliny Jarosławskiej przedstawiające wodospady dotykają tego, co w przyrodzie dynamiczne i zmienne. Poprzez rytm pociągnięć pędzla, intensywność czerni i bieli odczuwamy ich ruch, swoisty puls. Natura staje się plastycznym, ale nieoczywistym medium dialogowania ze światem, z widzem i z samym sobą.
Impulsem do powstania cyklu wodospadów była potrzeba zmierzenia się z tym niezwykle nośnym tematem, który poza klasycznymi przedstawieniami jest jednocześnie zadziwiająco nieobecny w malarstwie europejskim. Stąd w swoich inspiracjach artystka sięga do kultur i czasów tak od siebie oddalonych jak XV i XVI-wieczna sztuka azjatycka i amerykańskie awangardowe malarstwo barwnych płaszczyzn czy action painting. Japońskie jedwabie okresu Edo, ich przejrzysta forma i minimalistyczna estetyka okazują się doskonałym punktem wyjścia w procesie upraszczania przedstawień natury. Malarka rezygnuje jednak zarówno z ich wielobarwności jak i delikatności osiąganej za pomocą pióra i atramentu. Stawia przed sobą wyzwanie, a przed widzem efekt eksperymentu: uzyskać głębię i malarskość, grę świateł i ciężkość faktur za pomocą jedynie dwóch barw olei: bieli i czerni. Wielkoformatowe wodospady, dzięki wyzwoleniu płótna z dyscyplinującej go formy blejtramu, zaczynają swobodnie pulsować własnym rytmem. Płótno, jego materialność, a nawet pewien brud i ciężar, podejmują razem z obserwującym je widzem rodzaj gry włączając się w iluzoryczny ruch i szum przedstawianego obrazu.
Samowystarczalność człowieka wobec świata przyrody jest zastąpiona przez uważne nasłuchiwanie; relacja podmiot-przedmiot oddaje miejsce gotowości do wzięcia na siebie odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość. W sensie szerokim, projekt „W Głębi” jest manifestem, ale i zaproszeniem, by poprzez uproszczenie zasad naszego bycia w świecie być obecnym i aktywnym w codziennych opowieściach natury
.

dr Julia Lewandowska, kuratorka wystawy
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Aktualności
Wystawy
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006