Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
wystawa „Leon Janta-Połczyński (1867-1961) – senator i minister z Borów Tucholskich”

Data publikacji: 17.11.2018, 12:09

Zapraszamy na wystawę biograficzną poświęconą Leonowi Janta-Połczyńskiemu, pięciokrotnemu ministrowi rolnictwa i dóbr społecznych w Drugiej RP, senatorowi dwóch kadencji, działaczowi społecznemu.
Wernisaż odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w naszej siedzibie głównej przy ul. 30 Stycznia 4, a wystawę można zwiedzać do 13 grudnia br. Wstęp bezpłatny!

Patronat Honorowy nad wystawą objęli: Senator RP Antoni Szymański oraz Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński. Ekspozycja została użyczona przez Dyrekcję Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, której patronem jest Leon Janta-Połczyński.

Leon Janta-Połczyński urodził się 25 maja 1867 roku w Wysokiej k. Tucholi w rodzinie ziemiańskiej o dużej pozycji społecznej. Ukończył gimnazjum chojnickie, w którym przynależał do tajnej organizacji filomańskiej. Studiował w Krakowie, Berlinie, Paryżu. Jako prawnik uzyskał doktorat na uniwersytecie w Jenie (1890). Po odbyciu praktyki sądowej wrócił do Wysokiej, by objąć zarządzanie majątkiem rodzinnym. Szybko zaangażował się w działalność polskich organizacji gospodarczych i społecznych. Wspólnie z innymi miejscowymi działaczami narodowymi organizował Spółkę Parcelacyjną, spółki handlowe "Kupiec" i "Rolnik". Działał w Banku Ludowym. Od 1898 r. był Patronem kółek rolniczych na Pomorzu. W latach 1905 - 1919 wydawał i redagował tygodnik "Kłosy", który był organem pomorskich kółek rolniczych. Przy jego pomocy finansowej i posła Romana Połczyńskiego wychodziła "Gazeta Gdańska". W 1914 r. zorganizował w Tucholi Walny Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych z Pomorza i Wielkopolski. Wszystkie te spółki gospodarcze, handlowe i prasa miały za zadanie chronić polskie interesy i konkurować ekonomicznie z ludnością niemiecką. Leon Janta-Połczyński był rzecznikiem zachowania w polskich rękach dóbr ziemskich. W 1911 r. wykupił majątek Zbeniny, koło Chojnic. Jego żoną była Maria z Komierowskich. Podczas I wojny światowej utrzymywał kontakty z działaczami niepodległościowymi w Wielkopolsce i na Śląsku, po wojnie zaś jako członek Rady Narodowej byłego zaboru pruskiego i delegat rządu polskiego wyjeżdżał na konferencję pokojową do Paryża jako ekspert w sprawie przynależności Pomorza do Polski. Następnie był podsekretarzem stanu w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu (1919-1921). W senacie pierwszej kadencji przewodniczył klubowi Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze. Po przewrocie majowym przeszedł na stronę sanacji. Z jej ramienia był senatorem w latach 1930-1935. Od 16 stycznia 1930 r. do 23 marca 1932 r. był ministrem rolnictwa. W tej roli zapoczątkował ułatwienia dla drobnych rolników przez spłatę zadłużeń i interwencyjny skup nadwyżek zbożowych przez państwo. Na stanowisku ministra był rzecznikiem ingerencji rządu w sprawy gospodarki rolnej jako próby przyspieszenia wyjścia z kryzysu. Przewodniczył Związkowi Ziemian Pomorskich i reprezentował ich interesy wobec władzy centralnej. Po odejściu ze stanowiska reprezentował Polskę na kongresach międzynarodowych poświęconych sprawom rolnym. W latach 1948-1959 był organizatorem i dyrektorem Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Leon Janta-Połczyński odznaczony został wieloma orderami zagranicznymi i polskimi, m.in.: Komandorią z Gwiazdą Polonia Restituta (1938). Zmarł 20 lipca 1961 r. w Poznaniu, a pochowany został w rodzinnym grobowcu w Raciążu.
/Cyt. za http://zsliatuchola.pl/patron/
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Wystawy
Aktualności
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
Aktualności
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006