Wysta.

Wystawa „Nieobecni. Historia Tczewskiej Gminy Żydowskiej”

Według jednej z legend, przybyli do Polski z królestwa Franków; znaleźli las, którego drzewa pokryte były napisami – traktatami z Talmudu. To Las Kawęczyński.

Tak zaczyna się wystawa „Nieobecni. Historia Tczewskiej Gminy Żydowskiej”, na której zapoznamy się z historią i kulturą żydowską. Służyć będą temu opisy, reprodukcje obrazów oraz eksponaty związane z tradycją religijną wyznawców judaizmu: świeczniki chanukowe, kubek pesachowy, szofar, korona Tory, tarcza na Torę i wiele innych. Najstarszy obiekt datowany jest na XVIII wiek.  Te cenne przedmioty pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum Gdańska i od osób prywatnych. Znaczna część wystawy dotyczy dziejów społeczności wyznania mojżeszowego na ziemi tczewskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wybitnych przedstawicieli: rabina i historyka Ezekiela Caro, ojca fotografii reportażowej Alfreda Eisenstaedta, prawnika i polityka Bernharda Kamnitzera. Kres powstałej pod koniec XVIII wieku tczewskiej gminy żydowskiej przyniosła okupacja i zbrodnie niemieckie w 1939 roku.

Godziny zwiedzania:

ul. Podmurna 15

poniedziałek – piątek godz. 8.00-18.00

soboty, niedziele i święta godz. 10.00-16.00

przerwa na dezynfekcję: 12.00-12.15, 14.00-14.15, 16.00-16.15

ostatnie wejście 45 minut przed zamknięciem

dezynfekcja, dystans, maseczki

ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew

fabryka@fabrykasztuk.tczew.pl

58 530-44-81

Kontakt

facebooktwitteryoutubeinstagram

HONORUJEMY:
Skip to content