Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Kontakt

Data publikacji: 12.04.2011, 13:21

Nasz adres:
Fabryka Sztuk
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4
www.fabrykasztuk.tczew.pl
fabryka@fabrykasztuk.tczew.pl

tel. 58 530-44-81 (telefon czynny od poniedzia�ku do pi�tku w godz. 8.00-16.00, z wyj�tkiem dni �wi�tecznych)
tel. 607 471 550 (telefon czynny w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00)


Godziny otwarcia:
poniedzia�ek – piatek: 10.00 – 18.00
soboty, niedziele, swieta: 10.00-16.00
przerwy na dezynfekcjďż˝: godz. 12.00-12.15, 14.00-14.15, 16.00-16.15
ostatnie wej�cie na wystaw� 45 minut przed zamknieciem

kamienice przy ul. Podmurnej 12 nieczynna do odwo�ania

Godziny dost�pno�ci wystaw podawane w zak�adce: Wystawy bie��ce:


Dyrektor
Alicja Gajewska - dyrektor@fabrykasztuk.tczew.pl

Kadry/Sekretariat – tel. 58 530 44 84
Barbara Abdu�chalimow - fabryka@fabrykasztuk.tczew.pl

Dzia� muzealnictwa – tel. 58 530 44 85
J�zef Zi�kowski - g��wny specjalista ds. muzealnictwa - j.ziolkowski@fabrykasztuk.tczew.pl
Emilia Kalinowska - e.kalinowska@fabrykasztuk.tczew.pl
Natalia Ku�mierczuk - n.kusmierczuk@fabrykasztuk.tczew.pl
Dariusz Wa�aszewski - d.walaszewski@fabrykasztuk.tczew.pl

Dzia� wystawienniczo-edukacyjny – tel. 58 530 44 88
Kamila Gillmeister - g��wny specjalista ds. wystawienniczych i warsztat�w artystycznych - wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl
Rados�aw Wiecki - r.wiecki@fabrykasztuk.tczew.pl
Aleksandra Ujazdowska - a.ujazdowska@fabrykasztuk.tczew.pl
Andrzej Wieczorkowski

Przewodnik turystyczny
Zdzis�aw Bergiel - z.bergiel@fabrykasztuk.tczew.pl

Multimedia – tel. tel. 58 530 44 86
Adam Go��biewski - admin@fabrykasztuk.tczew.pl

Organizacja imprez, promocja – tel. 58 530 44 86, tel. kom. 607 471 550
promocja@fabrykasztuk.tczew.pl
Ma�gorzata Kruk - m.kruk@fabrykasztuk.tczew.pl
Beata G�rska - b.gorska@fabrykasztuk.tczew.pl

Angelika Jagielska - a.jagielska@fabrykasztuk.tczew.pl

Ksi�gowo�� – tel. 58 530 44 83
Anna Rogosi�ska - g�. ksi�gowa - a.rogosinska@fabrykasztuk.tczew.pl
Joanna Szupiluk – tel. 58 530 44 81 w. 489

Dzia� techniczny – tel. 58 530 44 84
Dawid Fandrejewski - kierownik ds. administracyjno-technicznych - kierownik@fabrykasztuk.tczew.pl
Anna W�jcikiewicz
Marzena Jakubczak
Celina Modrzy�ska
Dorota Trochowska
Jerzy Cyganowski
Jan Szweda

Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Wystawy
Aktualności
Aktualności
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006